Ad Code

Ticker

6/recent/ticker-posts

Maths

 •  मूळ संख्या
 • जोडमूळ संख्या
 • त्रिकोणी संख्या
 • रोमन संख्या
 •  
 •  प्रत्येक अंक किती वेळा आहे
 • वर्ग करण्याची सोपी पद्धत
 • वर्गमूळ काढा सेकंदात
घनमूळ काढा सेकंदात
 • दिलेल्या अंकापासून किती संख्या तयार होतील
 • तयार झालेल्या संख्यांची बेरीज
 • शेकडेवारी 1
 • शेकडेवारी 2
 • दशमान परिमाणे1
 • दशमान परिमाणे 2
 • पदावली
 • अपूर्णांकाची तुलना
 • घड्याळाच्या काट्यातील अंशात्मक आंतर मोजणे
 • वेग, वेळ, आंतर यांवर आधारित
 • काळ काम वेग
 • पाण्याची टाकी
 • सुसम बहुभुजाकृती आंतरकोनाचे माप काढणे
 • घनाकृती ठोकळे
 • कागदमापन
 • दिनदर्शिका
 • सूत्रे कशी तयार होतात 1
 • सूत्रे कशी तयार होतात 2
 • त्रिमितीय आकार
 • भूमितीतील मुलभूत संबोध
 • कोन व कोनाचे प्रकार
 • MATHS TRICKS

Post a Comment

1 Comments

Ad Code