Ad Code

Ticker

6/recent/ticker-posts

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद |MPSP

 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद |MPSP 
 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (MPSP)

 महाराष्ट्र प्रथमिक शिक्षण परिषद ही संस्था नोंदणी कायदा, 1860 आणि सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, 1950 अंतर्गत नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था आहे. या निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, शासनाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनला मान्यता दिली आहे. शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित एकूणच शिक्षण योजनेचे निरीक्षण कार्यालयाद्वारे केले जाते आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते.

 भारत सरकारने 2018-19 पासून सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण सुरू केले आहेत.

 राज्यातील सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकार आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे, या सर्व बाबींमध्ये सातत्य राखण्यासाठी, सर्वांगीण शिक्षण योजना पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमांतून एकात्मिक, सर्वसमावेशक दर्जेदार शिक्षण [शाश्वत विकास लक्ष्य (SDG) सह) प्रदान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. माध्यमिक शालेय शिक्षण. 28 मार्च 2018 रोजी झालेल्या भारत सरकारच्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना, समग्र शिक्षा याला मान्यता दिली आहे.

 समग्र शिक्षा योजनेची उद्दिष्टे:
 शिक्षणाचा दर्जा आणि मुलांचे शैक्षणिक परिणाम वाढवण्यासाठी
 दर्जेदार शिक्षणाची तरतूद आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक परिणाम वाढवणे).
 शालेय शिक्षणातील सामाजिक आणि लैंगिक अंतर कमी करणे
 शालेय शिक्षणातील सामाजिक आणि लैंगिक तफावत दूर करणे).
 शालेय शिक्षणामध्ये सर्व स्तरांवर समानता आणि समावेश सुनिश्चित करणे
 शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर समानता आणि समावेश सुनिश्चित करणे)
 शाळेच्या किमान मानकांची पूर्तता होत असल्याची खात्री करणे
 शालेय शिक्षणाच्या तरतुदींमध्ये किमान मानकांची खात्री करणे)
 व्यवसाय शिक्षणाचा प्रचार
 शिक्षणाच्या व्यावसायिकीकरणाला चालना देणे)
 बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 ची अंमलबजावणी.
 राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) / राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) / राज्य शैक्षणिक संस्था आणि जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (डीआयईटी) यांना नोडल एजन्सी म्हणून बळकट करणे आणि श्रेणीसुधारित करणे शिक्षक प्रशिक्षण राज्य शिक्षण संस्था आणि जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (DIET) शिक्षक प्रशिक्षणासाठी नोडल एजन्सी म्हणून).
 लाभार्थी घटक:
 एकूणच शिक्षण योजना प्रामुख्याने सरकारी आणि स्थानिक सरकारी शाळा आणि त्यांच्या मुलांना लागू आहे. तथापि, मोफत पाठ्यपुस्तके, शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादी खाजगी अनुदानित शाळांमधील मुलांना आणि शिक्षकांना लागू राहतील. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 12 (1) (c) नुसार, खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या फीसाठी 25 टक्के आरक्षणाची परतफेड केली जाईल. या तरतुदीचे फायदे वार्षिक कृती आराखड्याच्या अधीन राहून दिले जातील आणि भारत सरकारने मंजूर केलेले बजेट आणि निधीची उपलब्धता.

 योजना अंमलबजावणी:
 शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गट, LWE प्रभावित जिल्हे, विशेष लक्ष केंद्रीत जिल्हे आणि इच्छुक जिल्हे यांचा शैक्षणिक विकास साधण्यावर भर. समग्र शिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारकडून अंमलबजावणी आराखडा आणि कार्यक्रम आणि आर्थिक निकष तयार करणे. भारत सरकार स्तरावर राज्याने तयार केलेला वार्षिक कृती आराखडा आणि अंदाजपत्रकास मान्यता व मान्यता.

 संपूर्ण शिक्षा योजनेचा वार्षिक कार्य आराखडा आणि अंदाजपत्रक तयार करणे, निधीची उपलब्धता, निधीचे वाटप, त्याचे वाटप, अंमलबजावणी, समन्वय आणि देखरेख यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई जबाबदार आहे.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code