Ad Code

Ticker

6/recent/ticker-posts

Result of HSC EXAM MAHARASHTRA BOARD

 About HSC Exam Result

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे ४११००४.
प्रकटन
विषय : उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ.१२ वी) परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२३ च्या निकालाबाबत मंडळामार्फत मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (३. १२ वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत सकेतस्थळांवर  दिनांक २५/०५/२०२३ रोजी दुपारी २.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढ़ीलप्रमाणे आहेत.
 www.mahresult.nic.in
 www.hscresult.mkcl.org
https://hsc.mahresults.org.in
https://lokmat.news18.com
 https://www.indiatoday.in/education-today/results


https://mh12.abpmajha.com https://www.tv9marathi.com/board-result-registration-for-result-marksheet-12th
परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरून उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउ्ट) घेता येईल.
www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.
तसेच 
www.mahahsscboard.in 
या संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.
सदर निकालाबाबतचा अन्य तपशील पुढ़ीलप्रमाणे -
१) ऑनलाईन निकालानंतर उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांस स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी ( श्रेणी विषयांव्यतिरिक्त) कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादित केलेल्या गुणांची गुणपड़ताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रत, पुनर्मूल्यांकन व स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकड़े
(http://verification.mh-hsc.ac.in) स्वत: किंवा शाळांमार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध
करून देण्यात आलेली आहे. यासाठी आवश्यक अटी / शर्ती व सूचना संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आहेत. गुणपडताळणीसाठी  दिनांक २६/०५/२०२३ ते दिनांक ५/०६/२०२३पर्यत व छायाप्रतीसाठी दिनांक २६/ ०५/२०२३ ते  दिनांक १४/०६/२०२३ पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन अर्ज आनलाईन पध्दतीने करता येईल. त्यासोबतच ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क (Debit Card/ credit Card/ UP/ Net Banking) याद्वारे भरता येईल.
२) मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकनासाठी
ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची
छायाप्रत घेणे अनिवार्य असून छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या पाच दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या कार्यपध्दूतीचा अवलंब करुन विहित नमुन्यात विहित शुल्क भरुन संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्यार्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक राहील. ज्या विद्याध्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करावयाचे सेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा.
३) मार्च-एप्रिल २०२३ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२्वी) परीक्षेस सर्व विषयांसह प्रविष्ट होऊनउत्तीर्ण होणाच्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी लगतच्या दोनच संधी श्रेणी / गुणसुधार (Class
Improvement Scheme) योजनेअंत्गत उपलब्ध राहतील.
४) जुलै- ऑगिस्ट २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात येणार्या पुरवणी परीक्षेसाठी पुनर्परिक्षार्थी व श्रेणीसुधार
विद्याथ्थ्यांसाठी  जून  पासून मंडळाच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्र भरुन घेण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक स्वतत्रपण निर्गमित करण्यात येणार आहे.

प्र. सचिव,
राज्यमंडळ, पुणे-०४

Post a Comment

1 Comments

Ad Code